CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VIỆTNAM (PHẦN 2)

Trong bài trước tôi đã phân tích một khía cảnh của chiến lược ” lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều” của Trần Hưng Đạo. Tôi nghĩ bài học của ông cha ta hoàn toàn có thể áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đạt chiến lược này một cách đơn giản, nếu quan địch có 100 vạn quân, nhưng không có lương thì cũng chết đói, vậy chiến lược đánh 100 vạn quân không phải là đối mặt mà là bằng mọi giá tập trung toàn bộ lực lượng để cắt đường lương thực của địch…Đó là cách Trần Hưng Đạo luôn rút quân để vườn không, nhà trống….

Bản chất của chiến lược lấy ít địch nhiều chính là sự TẬP TRUNG để đánh vào điểm yếu nhất, từ đó đảo ngược hoàn toàn tình thế….

Áp dụng thực tế trong các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta nhỏ, nguồn lực yếu, đủ mọi mặt…vậy không thể chơi bằng cách ầm ầm quảng cáo, đầu tư hoành tráng, xây dựng các kênh phân phối…như đối thủ được…

Chúng ta cần lựa chọn TẬP TRUNG vào những thị trường rất nhỏ nhưng đảm bảo nguồn lực để bạn thống lĩnh thị trường đó, bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó, bạn hiểu lĩnh vực đó hơn bất kỳ đối thủ nào trên thế giới. Điều này có nghĩa là cần phải loại bỏ và hy sinh những sản phẩm, thị trường đối đầu không phải là lợi thế của mình.

Ví dụ tôi lựa chọn thị trường sách kinh tế và quản trị kinh doanh tôi không đối đầu với các doanh nghiệp lớn mà tôi xây dựng để chúng tôi là chuyên gia, là lớn nhất Việt Nam trong thị trường này. Tôi đã xây dựng hệ thống các web để thống trị từng thị trường như: sachkinhte.com.vn; sachdoanhnhan.vn; sachketoan.vn và hàng loạt các web khác…chỉ để thống trị thị trường sách kinh tế và quản trị kinh doanh….

Khi chúng ta sử dụng chiến lược TẬP TRUNG VÀO MỘT SẢN PHẨM, VÀO MỘT THỊ TRƯỜNG, Chúng ta sẽ có SỰ KHÁC BIỆT bởi khách hàng luôn nghĩ chúng ta sinh ra là chỉ để phục vụ họ mà thôi…

Thực tế các ông lớn cũng có vô số vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh như: phải chạy theo một hệ thống, sự thay đổi linh hoạt kém, khi thực hiện thay đổi tốn kém, ảnh hưởng đến rất nhiều con người và bộ phận…chúng ta là doanh nghiệp nhỏ đôi khi có thể thay đổi chiến lược trong vài ngày đó là một lợi thế rất lớn.

Bạn đừng nhìn vào các ông lớn rồi sợ hãi quan trọng là bạn TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ ĐỐI THỦ KHÔNG CÓ HOẶC KHÔNG THỂ CÓ BIẾN ĐÓ THÀNH THẾ MẠNH CỦA BẠN, BẠN SẼ CẠNH TRANH THÀNH CÔNG./,

Leave a Reply