BẬC THẦY BRIAN TRACY – 10 PHÂM CHẤT CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

Brian Tracy là bậc thầy đào tạo về phát triển bản thân, bán hàng, kinh doanh…Ông là diễn giả hàng đầu thế giới đã giúp rất nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới thành công. Hôm nay Tôi giới thiếu tới các bạn video đào tạo của ông về 10 phẩm chất thành công trong cuộc sống.

Đây là video tổng kết của Brian Tracy về những phâm chất cần có của những người thành công và giàu có gồm: Rõ ràng, Năng lực, Tập trung, Phán đoán, Sáng tạo, Suy xét, Kiên định, Tận Tâm, Can đảm.

Mởi bạn xem chi tiết nội dung đào tạo của Brian tracy tại đây. Chúc Bạn thành công!

Leave a Reply